Povrat i reklamacija

U slučaju da kupac želi podnijeti reklamaciju na proizvod ili uslugu, dužan je obavijestiti Prodavača o uočenom na mail adresu info@gravida.hr. Ako Prodavač priznaje grešku ponuditi će kupcu zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim ili povrat novca na bankovni račun. Povrat će biti izvršen unutar 14 dana od primitka reklamacije.

Prodavač zadržava pravo odbiti reklamaciju ako je roba vraćena oštećena od strane kupca tj. neupotrebljiva kao posljedica nepravilnog rukovanja od strane kupca, otvarana ili nije u originalnoj ambalaži.